Romanian lexis - Wikipedia

Cercetarea Latin Man.

Account Options

Interesul său general se îndreaptă spre filosofia medievală de tradiţie latină, iar în particular este preocupat să iniţieze cercetări doctorale având ca teme aristotelismul şi neoplatonismul latin, tradiţia universitară a comentării Cărţii Sentinţelor a lui Petrus Lombardus, influenţa lui Anselm şi a lui Augustin în tradiţia scolastică.

În prezent, împreună cu Alexander Baumgarten studiază următorii doctoranzi, având următoarele teme de cercetare: 1. Mădălina-Gabriela Pantea înscrisă în Receptarea Sfântului Augustin în comentariile sentenţiare din a doua jumătate a secolului al XIV-lea Proiectul meu de doctorat urmăreşte Cercetarea Latin Man.

Cercetarea Latin Man. lui Augustin sunt receptate în a doua jumătate a secolului al XIV-lea în comentariile la Sentinţele lui Petrus Lombardus. Pentru aceasta am ales patru autori, membri Caut o femeie pentru prieten ordinului cistercian care studiază la Paris, la Colegiul Saint Bernard în perioade diferite, aceştia fiind prezentaţi cronologic, după anul în care comentează Sentinţele: Iohannes de MirecuriaGodescalp de NepomukConradus de Ebrach care nu studiază doar la Paris, ci şi la BolognaPraga şi Viena şi Iacobus de Altavilla Textul pe care îl avem în vedere este distincţia a treia din Cartea I a Sentinţelor.

Distincţia a treia investighează cunoaşterea trinităţii necreate prin raţiunea umană, punând accentul pe faptul că nu poate fi investigată prin vestigii sau imagini.

CURRICULUM VITAE

Conceptele folosite pentru a investiga cunoaşterea trinităţii sunt cele folosite de către Augustin, în tratatul De trinitate, mens, notitia, voluntas, memoria.

Aşadar acest text ne va permite să urmărim dezvoltarea tradiţiei cisterciene din secolul al XIV-lea şi totodată ne va permite să aflăm dacă ideile dezvoltate de fiecare cistercian, în parte, sunt originale şi dacă fundamentele augustiniene ale problemei investigării trinităţii sunt preluate chiar din scrierile lui Augustin sau sunt preluate din alte scrieri care doar îi prezintă ideile şi conceptele trinitare, pentru a afla la finalul studiului dacă ne aflăm în faţa unei noi lecturi a augustinismului.

Daniel Coman înscris în Receptarea lui Anselm de Canterbury în Comentariile la Sentințe din a doua jumătate a secolului al XIV-lea Comentariul la Sentințele lui Petrus Lombardus constituia în Evul Mediu o etapă obligatorie în vederea obținerii titlului de doctor în teologie, iar din acest motiv el devine unul dintre cele mai importante mijloace de vehiculare a tezelor teologice, dar Cercetarea Latin Man. filozofice din tradiția creștină occidentală.

  • Crea? i un site web de intalnire
  • The disease may be detected by a dentist since oral signs are often the initial manifestation.
  • Gasi? i aplica? ia de intalniri pentru femei
  • inquiry - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context

În acest context, Anselm din Canterbury este una dintre cele mai receptate și influente autorități ale sec. Cercetarea de față se va preocupa de receptarea lui Anselm și de analiza modului în care această autoritate este instrumentalizată în comentariile la Sentințe ale lui Robert Holcot O. Adrian Şerban înscris în Cercetarea Latin Man.

şi inteligibilul la Albert cel Mare împreună cu editarea comentariului medieval anonim aflat în ms Ossolineum ff. Tratatul amintit și opera lui Albertus Magnus sunt așezate în contextul lor istoric și ideatic, pornind de la comentatorii antici și apoi arabi ai Cercetarea Latin Man. lui Aristotel Despre suflet și până la albertismul cracovian de secol XV. O a doua componentă a tezei are în vedere editarea unicului comentariu medieval la De intellectu et intelligibili care ni s-a păstrat și care ține tocmai de albertismul cracovian.

Tutoyer Dating Site sau Vouvoyer

E vorba de un comentariu anonim, de școală, aflat în ms Ossolineum de la Wrocław ff. Cristina-Melania Horotan înscrisă în Redescoperirea unui sentenţiar: dimensiunea Belfort Girl Intalnire a Prologului Comentariului la Sentinţe al lui Iacobus de Spinalo Cercetarea noastră constă în descifrarea şi editarea manuscrisului lui Jacobus de Spinalo, traducerea lui din limba latină, precum şi documentarea asupra autorului, asupra surselor sale şi influenţei pe care a avut-o opera sa în literatura sentenţiară.

Manuscrisul aflat la Biblioteca din Köln conţine Prologul Comentariului la Sentenţele lui Petrus Lombardus, într-o copie din prima jumătate a secolului XV; autorul, Jacobus de Spinalo, a fost un franciscan din sec.

Puţinele informaţii pe care le deţinem despre el provin de la Damasus Trapp, care îl citează ca Cercetarea Latin Man. franciscană pentru Hugolino de Orvieto, şi non-augustiniană, pentru Johannes Hiltalingen. În această etapă a cercetării, putem descrie structurarea Prologului după schema concluzie — argumente — dubiu — contradicţie; problemele abordate sunt raportarea omului călător homo viator la viaţa veşnică, acţiunile morale, virtuţile. Manuscrisele studiate sunt: Madrid, Bibl.

Doctorate - Centrul de filosofie antică şi medievală

Oana-Corina Filip înscrisă în Rațiunea ca element central în Policraticusul lui Ioan de Salisbury Mult timp, Policraticus-ul lui Ioan de Salisbury a fost considerat de către specialiști o lucrare compozită, formată din subiecte disparate. Teza de față își propune demontarea acestei idei, identificând raționalitatea ca element unificator al tratatului. Rațiunea este criteriul etic prin excelență, Cercetarea Latin Man. pentru otium, cât și pentru negotium. Ea este elementul cel mai specific omului, care îl distinge de restul creației și îl apropie de Creator.

Cultivarea înțelepciunii deține un rol major în dobândirea mântuirii omului, atât la nivel individual, cât și la nivel comunitar. Legea este, la rândul ei, o implementare a rațiunii, decurgând din legea divină și implicit din rațiunea divină. Ea separă cetățenii virtuoși de tirani.

PAGINA PERSONALĂ

Pentru Ioan, caritatea reprezintă o fațetă a rațiunii, dându-i acesteia din urmă și un caracter profund social. Ceea ce rezultă este o filosofie politică centrată pe dezvoltarea rațiunii fiecărui membru al societății, în cadrul căreia aspectul social rămâne esențial. Monica-Elena Pop înscrisă în Cercetarea Latin Man. și parusie în gândirea Plotin Tema propusă se dorește a fi o încercare asupra conceptului de prezență parusieînțeles ca raportul care se instituie între lumea inteligibilă ca realitate autentică și lumea sensibilă ca umbră sau semn al inteligibilului.

Parusia în accepțiune plotininană presupune desfășurarea manifestarea eternă a Unului în lume. Este o prezență ubicuă și eternă, garantă de Unul, deși prezența nu se realizează prin participarea propriu-zisă, directă a Unului, ci mai degrabă prin imparticipabilitate. Mesagerul prezenței este lumina. Lumina legitimează creația prin ieșirea ei din întuneric și este cea mai puternică legătură pe care o avem cu universul, cu divinul.

Ca să vorbim de această prezență în gândirea lui Plotin, trebuie să vorbim de procesiune.

sunt femeie caut barbat câmpeni posturi vacante: câmpeni

La Plotin întâlnim procesiunea intelectuală circulară, procesiune care se realizează din eternitate, care se sustrage temporalului și care se desfășoară prin intermediul ipostazelor manifestări ale Unului. Unul este originea pluralitații, dar el nu se divide în vreun fel. Natura lui este infinită, nu are limite și nu-i lipsește nimic.

Nefiind cantitate, Unul se găsește în afara timpului și a spațiului: el are în același timp ubicuitate și eternitate. Eternitatea generează Cercetarea Latin Man. care curge și implică succesiunea și transformarea.

fete divortate din Slatina care cauta barbati din Brașov

Ubicuitatea generează și depășește prin întindere spațiul care este divizibil. Unul plotinian nu poate fi demonstrat nici prin știință nici printr-o intuiție intelectuală, ci prin experiența și experierea unei prezențe. Fundamentul însuși Cercetarea Latin Man. ființei este o prezență iar noi suntem invitați să ne apropiem de acestă prezență prin contemplare. Vederea Unului face să se deschidă în om viața mistică căci, cel ce vede, se vede asemănător obiectului contemplat. Relația noastră cu Unul se instituie, în primă instanță, după ordinea prezenței.

Principiul care face să existe și să se miște lumea sensibilă este pretutindeni, dar nu există decât în sine însuși. Andrei Marinca înscris în Dispute în jurul atomismului în filosofia naturală a secolului al XIV-lea Prin cercetarea noastră ne propunem să clarificăm etapele disputei scolastice privitoare la Cercetarea Latin Man.

atomistă a realului, care a debutat odată cu primul deceniu al secolului al XIV-lea și s-a prelungit până la mijlocul aceluiași secol, precum și aportul fiecărui participant implicat în aceste dispute.

Miza principală a acestor dezbateri este aceea de a decide dacă continuumurile liniile, spațiul, timpul sunt compuse din părți indivizibile atomos sau dacă sunt divizibile la infinit.

Cercetarea noastră constă în editarea critică și studiul conținutului acestor dezbateri și a raporturilor dintre autorii lor, cu o privilegiere a autorilor atomiști și Cercetarea Latin Cercetarea Latin Man. deopotrivă, care au predat în cadrul Facultății de Teologie din Paris în primele trei decenii ale secolului al XIV-lea.

Cercetarea noastră este ghidată de următoarele interogații: Care au fost cauzele apariției în Universitățile occidentale, în prima jumătate a secolului al XIV-lea, a diferitelor variante de atomism? Putem stabili o filiație textuală între, pe de o parte, Henry de Harclay, cancelar al Cercetarea Latin Man.

din Oxford și primul atomist din secolul al XIV-lea, și, pe de altă parte, Gerardus Odonis, astfel încât atomismul ultimului să fie un caz particular al Cercetarea Latin Man. de teologie engleză în gândirea continentală a secolului XIV?

A avut fizica ockhamistă un Cercetarea Latin Man. asupra evoluției atomismului secolului al Datand femei algeriene

Navigation menu

O imagine mai clară ne va fi oferită şi de studiul și editarea celor 10 quaestiones de continuo din comentariul sentenţiar al lui Michael de Massa OESA la Cartea a II-a, ms. Cazul lui Thomas Ebendorfer În cadrul cercetării doctorale asumate am în vedere reconstituirea istorico-filosofică a unui episod important şi insuficient studiat din istoria intelectuală occidentală de la finele Evului Mediu.

Anii marchează un eveniment tragic în istoria umanităţii, reţinut sub numele de Wiener Gesera, sintagmă ce trimite la decizia ducelui Albert al V-lea de a persecuta comunitatea evreiască din Viena, una dintre cele mai mari comunităţi de evrei din Europa din acea perioadă.

Dating Man in 87

Acelaşi mediu vienez al începutului de secol XV este martorul unui fenomen de estompare a graniţelor dintre societate, Biserică şi Universitate. Ipoteza care orientează cercetarea mea se referă la posibilitatea ca acest fenomen să fie reflectat în interiorul genului de texte academice redactate la Cercetarea Latin Man. de Teologie a Universităţii din Viena în intervalul ca.

Intenţia noastră de cercetare vizează analiza antiiudaismului promovat în scrierile universitare ale teologilor vienezi, a influenţei şi a efectelor pe care le-au produs. Necesitatea chestionării gradului de implicare al teologilor vienezi Thomas Ebendorfer et alii în efortul de reconstruire a societăţii vieneze prin eradicarea comunităţii evreieşti se impune Site prietenos de dating atât mai mult atunci când avem în vedere beneficiile materiale pe care universitarii le-au câştigat în urma persecuţiei evreilor; unul dintre acestea poate fi văzut chiar în coperţile în limba ebraică cu care sunt legate unele manuscrise latineşti vieneze, întrucît Universitatea a primit din partea ducelui majoritatea cărţilor evreieşti confiscate.

Un rol central va reveni procesului de editare şi interpretare a unui corpus de texte din comentariile sentenţiare care sunt în prezent consultabile doar în manuscrise şi care Cercetarea Latin Man.

urmele unor schimbări sociale ce au culminat cu dispariţia unei întregi comunităţi umane din societatea vieneză. Vlad Ile înscris în Teoria lui suppositio şi Summule logicales ale lui Petrus Hispanus Teza cercetării mele este că teoria despre suppositio a lui Petrus Hispanus din lucrarea Summule logicales poate fi mai bine înțeleasă și tradusă terminologic și conceptual prin două etape.

Prima etapă presupune evaluarea critică a celor două abordări prezente în exegeza contemporană: abordarea istorico-descriptivă, care consideră Cercetarea Latin Man.

și conceptul de suppositio un produs specific medieval, deci un intraductibil, și abordarea critică, care echivalează terminologic și conceptual această teorie cu teorii contemporane ale logicii Cercetarea Latin Man.

ale filosofiei limbajului, precum teoria referinței. Cea de a doua etapă presupune identificarea unui demers care să compenseze insuficiențele acestora.

Human contributions

Acest demers pornește de la ipoteza unei duble naturi a logicii medievale. Pe de o parte existența unei caracteristici formale înțeleasă ca tendință spre rigurozitate conceptuală, iar pe de altă parte existența unei caracteristici naturale înțeleasă prin faptul că limbajul în care sunt exprimate teoriile logicii medievale este unul comun și intuitiv.

Cele două aspecte se compensează reciproc, iar neglijarea unuia duce la angajarea în una dintre cele două abordări contemporane asupra teoriei despre suppositio.

Consultant: Lect. Adrian Marinescu Universitatea din Bucureşti.

Această ipoteza va fi confirmată Dating Woman Elne. studiul triplei origini gramatica prisciană, teologia poretană și tradiția de comentarii asupra textelor logicii aristotelico-boethiene și a evoluției conceptului de suppositio până în secolul XIII. În final, cercetarea va fi însoțită de o traducere a lucrării Summule logicales în limba română.

Teodor Alin Luca înscris în Cercetarea Latin Man. Categoriilor lui Aristotel în evul mediu Categoriile lui Aristotel, prima parte a Organonului, a suscitat de-a lugul vremii una din cele mai redutabile influențe asupra gândirii europene și nu numai.

Una dintre finalitățile Cercetarea Latin Man. este o nouă traducere în limba română și o interpretare a textului grecesc luând în considerare atât perspectiva traducerii latine a lui Boethius, grație căreia vom avea posibilitatea să surprindem primele momente ale dialogului cu tradiția receptării latine a Categoriilor, cât și comentariile antice și medievale greco-latine ale unor Porfir, Dexip și Ammonius, Augustin de Hipona, Anselm de Canterbury, Albert cel Mare sau Toma din Aquino.

Vom lua, desigur, în discuție și cele trei variante românești Constantin Noica, Mircea Florian și Traian Brăileanu analizate comparativ, încercând să răspundem și la întrebarea: de ce o nouă traducere? În teză va apărea de asemenea și o traducere inedită a tratatului anonim complementar Categoriilor: Liber sex principiorum Cartea celor șase principii. Efortul nostru se subsumează astfel celui al profesorului Alexander Baumgarten, acela de a facilita mediului cultural românesc accesul la tradiția gândirii antice și medievale.

Elena Chiorean Trezburcă înscrisă în Problema solitudinii în opera lui Petrarca Cercetarea tratatului De vita solitaria, punctul de pornire al tezei noastre Problema singurătății în tratatul «De vita solitaria», abordează o serie de discuții centrate pe problema sinelui, a scriiturii, a prieteniei și a răgazului, fiecare din aceste concepte definind și definindu-se prin acela mai larg al singurătății.

Problema singurătății este circumscrisă, în toate stadiile și aspectele, de ideea sincerității, a onestității sau, în termenii filosofiei moderne, a autenticității. În demersul reconstituirii profilului omului solitar ne-am Cercetarea Latin Man. să studiem cu atenție latura auctorială a tratatului ce este consolidată pe trei piloni ai antichității: Augustin, Seneca, Cicero — în calitate de călăuze principale în stabilirea sensului singurătății, lor adăugâdu-li-se alte prezențe ale Antichității și Evului Mediu, cum sunt: Aristotel, Ovidiu, Virgil sau un Bernard de Clairvaux.

Intalni? i femeia alba in Dakar

Totodată, pe lângă aspectele care conturează beneficiile vieții în singurătate, tratatul lui Petrarca atinge și altă preocupare profund filozofică: cea a raportării la moarte, înscriindu-se astfel în demersul clasic al filosofiei ca pregătire pentru moarte, plecând de la premisa că celui singur, în termenii lui Petrarca, nu îi este teamă de moarte.

Andrei Tudor Man înscris în Teoria stoică a semnului divinator și raporturile sale cu platonismul Pentru omul antic, universul era semnificant prin toate părțile sale. Ritmul meteorologic al naturii, economia muncilor agricole, oportunitatea unei acțiuni militare, dar și viața religioasă personală și comunitară erau reglate Cercetarea Latin Man. intervenții semnificante ale divinului în lume. Semnele trimise oamenilor primeau de cele mai multe ori forme dintre cele mai cotidiene, indistinctibile de evenimente uzuale, așa încât instituțiile religioase ale lumii mediteraneene au codificat într-o anumită măsură morfologia semnelor divinatorii și au format specialiști ale interpretării lor.

La rândul său, filosofia antică a Cercetarea Latin Man. un interes deosebit față de formele de semnificare ale divinului și de integrarea lor într-o cosmologie coerentă, stoicii fiind cei care au creditat cel mai puternic validitatea divinației. Teoria stoică a divinației și înțelegerea filosofică a semnului divinator s-au universalizat de-a lungul Antichității elenistice, pentru ca în Antichitatea târzie să apară în scrierile neoplatonicienilor independente de conștiința originii lor stoice.

Site de afaceri de afaceri

Plasat la intersecția dintre studiul filosofiei antice și studiile religioase, proiectul de față își propune să studieze teoria stoică a semnului divinator și receptarea sa în platonism, plasând un interes deosebit asupra intermedierii medioplatonicienilor în transmiterea acestui concept și asupra receptării sale neoplatoniciene.