Încărcat de

Intalnire unica Rimouski.. Mihailesti escort

Madrid 8 bis Bucureşti Sect.

ANII XLII-LXVI ( ) BULETINUL SOCIETĂŢII NUMISMATICE ROMÂNE EDITURA LITERA - PDF Free Download

Seria veche a Buletinului Societăţii noastre, ca şi Cronica numismatică şi arheologică, apărute cu regularitate timp de mai multe decenii datorită stăruinţelor şi grijii devotate ale acad.

Moisil unul din marii ctitori ai numismaticii româneşti şi-au încetat apariţia, în ciuda eforturilor sale şi ale comitetului societăţii noastre. O imensă lacună se deschidea astfel şi, fără îndoială că, întreaga activitate a societăţii s-a resimţit de pe urma ei, mai ales începînd dinodată cu dispariţia celui care polarizase toate aceste eforturi şi toate entuziasmele colegilor noştri.

Intalnire unica Rimouski.

In parte, această lacună a putut fi completată datorită apariţiei splendidei colecţii de Studii şi cercetări numismatice" editată de Institutul de arheologie al Academiei de ştiinţe sociale şi politice. Studiile bine documentate şi variate care au apărut în această colecţie s-au bucurat de o foarte bună apreciere, în rîndurile tuturor numismaţilor din ţară şi străinătate.

Totuşi, Buletinul Societăţii numismatice române a reprezentat şi va reprezenta şi de acum înainte un instrument de Intalnire unica Rimouski. al tuturor numismaţilor, din ce în ce mai numeroşi, grupaţi în 'jurul societăţii noastre.

Intalnire unica Rimouski.

Buletinul a fost şi trebuie să fie în continuare o oglindă fidelă a activităţii tuturor membrilor societăţii, un organ de legătură între ei, cu o apariţie regulată şi rapidă, destinat să ţină permanent viu interesul şi curiozitatea colegilor noştri. In perioada în care Buletinul nu a putut apare, numeroase contribuţii ştiinţifice, preţioase comunicări numismatice si medalistice, şedinţe comemorative de interes naţional sau internaţional au rămas uitate sau, în cazul cel.

Daca ne gîndim, pe de altă parte, că numeroşi tineri colecţionari, numismaţi în devenire, au nevoie să găsească în paginile unei publicaţii de genul Buletinului nostru o seamă de informaţii, pe care cu greu le-ar putea culege din paginile erudite ale unui Corpus ori ale altei publicaţii savante şi încă ar fi de ajuns pentru a Intalnire unica Rimouski.

- de ce societatea noastră a simţit tot mai acut nevoia reluării Buletinului şi a difuzării prin paginile lui a tuturor acelor studii şi note, comunicări şi recenzii care dau viaţă unei colectivităţi de genul celei care ne uneşte pe toţi laolaltă. El va răspunde în acest fel unei vechi tradiţii, fiindcă încă de la întemeierea sa, acum exact 70 de Cautarea locului de muncaSocietatea numismatică română a ştiut să strîngă la un loc pe unii dintre cei mai mari numismaţi ai ţării noastre.

De amintit, printre aceştia, un Mihail Suţu, un D. Stürza, un Nicolae Docan, un Constantin Moisil, care au dus mai departe, lărgind-o, nobila activitate desfăşurată pînă la ei de marii colecţionari Mihai Ghica, Nicolae Mavros, G. Severeanu, Ştefan Capsa, Constantin Orghidan. Pasiunea şi devotamentul acestora s-au Intalnire unica Rimouski. pînă în vremurile noastre prin activitatea unora dintre cei mai cunoscuţi membri ai Societăţii noastre care specialişti cunoscuţi în ţară şi străinătate au dai şi continuă să dea studii Locul de intalnire intre vegetarieni o Intalnire unica Rimouski.

însemnătate. Poenaru Bordea, care studiază numismatica în calitate de specialişti încadraţi în institutele de cercetare ştiinţifică. Sînt şi alţii, care fără să ducă o activitate în cadrul unui institut specializat, au ajuns datorită pasiunii, tenacităţii şi priceperii lor tot atît de buni specialişti, dăruind ştiinţei româneşti contribuţii de o reală valoare.

Un Corneliu Sccăşanu, George Buzdugan, ing. Octavian Luchian, g-ral r dr.

Delicventa Juvenila

Apostol, Corneliu Bălăcescu, col. Irimia Dimian, Şt. Tănăsescu, ing. Mihai loniţă, ing.

Intalnire unica Rimouski.

Ciofu Valérián etc. De fapt, ar trebui citaţi mulţi alţi numismaţi, fiindcă o asemenea activitate este de subliniat şi lăudat nu numai prin bogăţia colecţiilor adunate, ci mai ales prin interesul şi prin pasiunea cu care aceste comori ale trecutului nostru sînt căutate şi cultivate. Tuturor laolaltă trebuie să le aducem mulţumirile noastre pentru felul cum au ştiut, chiar în clipele grele, să continuie o activitate menită să îmbogăţească patrimoniul nostru naţional.

Destine literare - Scriitorii Romani din Canada

Societatea noastră îşi exprimă, prin însăşi apariţia acestei noi serii a Buletinului, Intalnire unica Rimouski. că exemplul lor va fi imitat şi de alţi colecţionari şi cercetători, asigurînd pe această îndoită cale progresele numismaticii româneşti, care de un secol şi jumătate a constituit una din mîndriile istoriografiei şi muzeografiei noastre.

Primul număr al Buletinului îşi propune să grupeze contribuţiile colaboratorilor săi în mai multe mari capitole, cuprinzînd: 1 studii de sinteză ; 2 note şi comunicări; 3 cercetări de istoria numismaticii româneşti; 4 recenzii şi informaţii biblio er aiic e: 5 note cu privire la viata Societăţii numismatice române. Este loc deci pentru o gamă foarte variată de preocupări ce corespund interesului ştiinţific al tuturor colecţionarilor şi cercetătorilor noştri în domeniul numismaticii, medalisticii, heraldicii şi sigilografici.

Este, de asemenea, loc pentru orice colaborator dornic să comunice colegilor noştri rodul experienţei sale într-o disciplină a cărei însemnătate a fost şi este din ce în ce mai mult subliniată, atît în ţara noastră, cit şi dincolo de hotarele ei.

Id fete Radauti

Poate nu greşim atunci cînd încercăm să facem afirmaţia că, totuşi, din rîndul diferitelor ei ramuri, progresele cele mai evidente au fost înregistrate în domeniul monetăriei strămoşilor noştri geto-daci.

Parte a numismaticii barbare" sau celtice, cum a fost denumită, monetăria geto-daeică «este acum în situaţia de a oferi istoriei vechi a României date de Intalnire unica Rimouski. economic şi social-politic dintre cele mai preţioase. Fără îndoială că nu se poate răspunde astăzi în suficientă măsură la toate întrebările pe care le ridică diferitele aspecte ale monetăriei locale din Dacia.

Cu toate acestea, avem suficiente motive să spunem că datorită, pe de o parte, contribuţiei adusă în acest domeniu de înaintaşii noştri, din rîndul cărora menţionăm în mod deosebit pe Const. Moisil, iar pe de altă parte, numărului impresionant de descoperiri monetare făcute în ultima vreme, problemele generale şi principale ale monetăriei geto-dacice, au căpătat, în multe privinţe, rezolvări Intalnire unica Rimouski.

cele mai neaşteptate.

Intalnire unica Rimouski.

Studiile şi lucrările publicate pînă acum, care tratează diferite aspecte particulare sau chiar unele subiecte cu caracter mai general nu sînt în situaţia să ofere oricărui cititor posibilitatea de a se orienta cu uşurinţă în complicatul labirint al monetăriei geto-dacice. De aceea ne-am propus ca în cele ce urmează să selectăm şi să sintetizăm totodată ideile principale, din acest domeniu şi să încercăm să arătăm, nu numai principalele caracteristici ale numismaticii geto-dacice, ci şi ce reprezintă aceasta pentru istoria Daciei preromane.

Este de multă vreme stabilit că geto-daeii au împrumutat, pentru monetăria proprie, prototipuri din lumea greco-macedoneană, pe care le-au adaptat specificului local 2. Prototipul principal, prin urmare şi cel mai răspîndit, 1-a constituit tetradrahmele regelui macedonean Filip II, care redau pe avers capul lui Zeus cu barbă şi cunună de lauri, iar pe revers un călăreţ şi numele emitentului, Intalnire unica Rimouski.

adesea de sigle şi simboluri. Acestea pot fi urmărite atît din punct de vedere cronologic, cît şi sub aspectul evoluţiei stilului diferitelor categorii de monede 3.

Ca urmare a unor studii şi descoperiri monetare recente, s-a putut stabili, pe baza celor două criterii amintite, cronologic şi stilistic, Intalnire unica Rimouski. în evoluţia monetăriei geto-dacice există o primă etapă, care coincide cu începuturile acestui proces.

Adierea unui început de septembrie, în care vapaia lui august înca mai dainuia, m-a scos, tarziu, dupa lasatul soarelui, în Piata Publica. Eram ravasit, dus cu gandul undeva, departe, într-o lume parca neclara. La Geneva, începuse, în dimineata zilei, cel mai mare experiment al omenirii.

Descoperirea tezaurului de la Scărişoara jud. Ilfovin care apar împreună drahme bistriene şi imitaţii de tip Filip II, din primele serii, la care se adaugă şi o serie de alte descoperiri din sudul Dunării, au dus la concluzia că cele dintîi monede locale realizate nemijlocit după tetradrahmele lui Filip II au fost emise în prima jumătate a sec.

Info Business

III î. Etapa aceasta începe aproximativ în jurul anului î. Toate sînt tetradrahrne de argint cu titlul ridicat şi redau în cea mai mare parte tipul cu călăreţul olimpic.

Descoperirile de pînă acum Intalnire unica Rimouski. relativ dispersate, semnalîndu-se pe o zonă foarte întinsă, situată pe ambele maluri ale Dunării. Se pare că, dacă nu toate, sigur cele mai multe din aceste prime monede au fost emise în dreapta Dunării şi s-au extins apoi şi în Intalnire unica Rimouski. fluviului. Semnificative sînt în acest sens atît descoperirile dintre Dunăre şi Balcani, cît şi stanţa monetară cu reversul unei astfel de emisiuni, apărută în aceeaşi regiune 5.

E u'pa următoare, care coincide cu prima fază principală de dezvoltare a monetăriei locale din Dacia, se întinde pe o perioadă de timp cuprinsă între mijlocul sec.

III şi pînă aproape de mijlocul sec. Acum se întâlneşte o bogată monetărie de tip greco-macedonean, mai ales în partea de nord şi nordvest a Transilvaniei, Banat, Moldova şi în zona de dealuri a Intalnire unica Rimouski. Se constată, în raport cu perioada anterioară, înmulţirea descoperirilor şi a tipurilor monetare, care se separă pe regiuni. Pe lîngă tetradrahma lui Filip II, ce continuă să rămînă modelul principal, se mai folosesc ca prototipuri, tetradrahmele de tip Larissa şi cu capul lui Janus.

Reprezentările de pe monede sînt supuse unor variate transformări, Intalnire unica Rimouski. stiluri foarte diferite.

Femei ploiesti online. Escorte publi 24 accept cupluri. Scrie mesajul tau claraschnaps femeie caut barbat Judet: Covasna Oras: 0 Ultima vizita: acum 4 zile De la: Alege o poza cu tine! Scrie mesajul tau deedee78 salut femeie caut barbat Judet: Covasna Oras: Sf.

Cîmpul monetar este, de cele mai multe ori, încărcat cu sigle, monograme şi simboluri. Toate sînt emisiuni de argint cu titlul ridicat, aproape exclusiv tetradrahme, cu greutăţi cuprinse între 12 şi 14 g.

Pentru această etapă au fost identificate mai multe tipuri principale, care se separă atît regional, cît şi tipologic. Din rîndul acestora ar fi de amintit mai întîi emisiunile din zona getică a Dunării, reprezentate prin descoperirea de la Rasa 6, jud. Monedele sînt imitaţii de un bun nivel artistic, realizate direct după tetradrahmele postume ale lui Filip II pl.

Este probabil ca ele să fi Intalnire unica Rimouski. emise de către traco-geţii sud-dunăreni. In nordul şi nord-vestul Transilvaniei se cunosc mai multe tipuri monetare, cele mai reprezentative fiind emisiunile din tezaurele Tulghieş-Mireşu Mare 8, jud. Maramureş pl.

Mihailesti escort

I, 3 4Crişeni-Bercihieş 9, jud. Cluj pl.

Intalnire unica Rimouski.

I, 5 şi Şilindia 10, 14 15 jud. Monedele tipice acestor categorii şi descoperiri au reliefurile pronunţate, reprezentările variat şi adesea bogat şi chiar încărcat redate, printr-un exces de combinaţii de linii ovale, şi spirale. Pe revers, mai rar şi pe avers, se întîlnesc diferite simboluri şi sigle, la care se mai adaugă porcul mistreţ, leul Intalnire unica Rimouski.

pasărea pe ramură. Toate aceste emisiuni, deşi, în majoritate, au ca prototip tetradrahmele lui Filip II, prin caracteristicile amintite se abat de la linia tradiţională şi nu mai păstrează atîta fidelitate în copierea trăsăturilor caracteristice ale originalului, ca cele de tip Banat şi Rasa.

Un tip aparte şi deosebit Intalnire unica Rimouski. interesant îl formează monedele descoperite în partea centrală a Moldovei.

Intalnire unica Rimouski.

Ele se cunosc sub denumirea de monede de tip Huşi-Vovrieşti, după numele localităţilor din oare provin două tezaure cu imitaţii de acest fel.